ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 13/11/18

PLAYLIST:
Riot - Bloodstreets
Enforcer - From Beyond
Halford - Like There's No Tomorrow
Grand Magus - Valhalla Rising
Zed Yago - Black Bone Song
Running Wild - Evilution
Mercyful Fate - The Oath
The Oath - Black Rainbow
Attic - Join the Coven
Powerwolf - Panic In The Pentagram
Cannon - Heavy Metal Style
U.D.O. - Coming Home
Krokus - Axx Attack
Black Angels - Fate Of Emotion
Crossfire - Feeling Down
Judas Priest - Rapid Fire
Motorhead - Ace Of Spades
Twisted Sister - I'll Take You Alive
Anvil - Flying Blind
Diamond Falcon - Fire In The Night
Iron Curtain - Into The Fire
Razorwyre - Nightblade
Highway Killer - Hero
Exxplorer - Run For Tomorrow
Helstar - Winds Of War
Omen - Don't Fear The Night
Parasite - Nightwinds
Conquest - Nightmare
Evenstorm - Metal to Metal 

Copyright 2019. All Right Reserved.