ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Bolt Thrower – The Peel Sessions EP 1988

Squadron – Fatal Strike 1989

Kraken – Kraken III 1990

Gorefest – Live Misery EP 1992

Leprosy – Live 1993

Sentenced – Amok 1995

Prejudice – Dominion Of Chaos 2004

Tristania – Sanguine Sky single 2007

Kawir – Ophiolatreia 2008

Internal Corrosion – No Reason To Live… No Reason To Die 2009

Storm Legion – Desolation Angels 2010

Legion Of The Damned – Ravenous Plague 2014

Copyright 2020. All Right Reserved.