ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14/07/17

PLAYLIST:
Battleaxe - Radio Thunder (3:36)
Judas Priest - You Don't Have To Be Old To Be Wise (5:04)
Saxon - Call Of The Wild (4:03)
Riot - Magic Maker (5:03)
TNT - Golden Gate (5:03)
Loudness - Crazy Nights (4:00)
Loudness - 1000 Eyes (4:36)
Loudness - This Lonely Heart (4:05)
Loudness - Rock This Way (4:09)
Loudness - Heavier Than Hell (4:29)
Loudness - Soldier of Fortune (3:55)
Loudness - Take It Or Leave It (4:27)
Vengeance - Take It Or Leave It (3:23)
Tokyo Blade - Make It Through The Night (4:02)
Victory - Are You Ready (3:14)
Bronz - Night Runner (3:10)
Praying Mantis - Captured City (6:42)
Dark Star - Backstreet Killer (7:10)
Blitz - Key to Your Heart (2:43)
Bad Axe - Mystified (4:07)
A Sound of Thunder - Island of Domination (4:14)
Grave Digger - Young And Dangerous (4:33)
Cobra - Wildest Dreams (3:14)
220 Volt - Through The Wastelands (3:50)
Magnus Karlsson's Free Fall - Angel Of The Night (4:12)
Mean Streak - Retaliation Call (4:26)
Evil Lyn - The Night of Delusions (3:37)
Satan's Hallow - Hot Passion (3:51)
Accelerator - By The Blade (4:35)
Angel Sword - Lords of Thunder (3:31)
Norden Light - No Escape (3:55)
Panik Attak - Shout (6:00)
Celtic Legacy - Afterworld (5:57)
Majesty - Children Of The Dark (5:48)
Highway Killer - Hero (3:15)

Copyright 2018. All Right Reserved.