ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 06-07-18

PLAYLIST:
Loudness - Rock This Way
Loudness - Run for Your Life
Grave Digger - Young And Dangerous
Dorian Gray - Don't Get Me Down
Vavel - Just For Rock
Q5 - Let Go
Vengeance - Get Out
White Wolf - Trust Me
Moahni Moahna - Queen Shamar
Panther - Warchild
Heir Apparent - Screaming
Zed Yago - The Spell from Over Yonder
Accept - Princess Of The Dawn
Gamma Ray - Empress
Manowar - El Gringo
Saxon - Warriors of The Road
Screamer - Alive
Striker - Fight For Your Life
Stryper - Lost
Riot V - Victory
Monument - Death Avenue
Monument - Wheels of Steel
Bullet - Forever Rise
U.D.O. - Rising High
Crying Steel - Road To Glory
Knightmare - Supermoon
Heaven's Gate - Tyrants
Helloween - Twilight Of The Gods
Racer X - Technical Difficulties
Stratovarius - Playing With Fire
InnerWish - Needles in My Mind
Primal Fear - Fighting The Darkness

Copyright 2022. All Right Reserved.