ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 09/02/18

PLAYLIST:
Argus - Holocaust
Axis - Flame Burns On
Chasar - Gypsy Roller
The Handsome Beasts - Breaker
Mythra - Killer
Iron Maiden - Killers
Blackmayne - Hot Blooded Woman
Bashful Alley - Running Blind
Virtue - We Stand To Fight
Goldsmith - Life Is Killing Me
Fist - Turn The Hell On
Coven - Wings Of Glory
Limelight - Ashes To Ashes
Universe - Angel
Headhunter - Streets On Fire
Judas Priest - Riding on the Wind
Manowar - Metal Daze
Saxon - They Played Rock And Roll
Motorhead - Deaf Forever
Accept - Bound To Fail
Stryper - Take It To The Cross
Visigoth - Traitor's Gate
Visigoth - Warrior Queen
Rave in Fire - Lost in a road
Gloryful - This Means War
Gloryful - For Victory
StormWarrior - Sacred Blade
Sacred Steel - When The Siren Calls
Domine - Uriel, The Flame Of God
Eternal Champion - I Am The Hammer
Iron Will - The Wolf
Grand Magus - Crown Of Iron

Copyright 2022. All Right Reserved.