ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10/11/17

PLAYLIST:
Riot - Altar Of The King (4:45)
Saxon - And The Bands Played On (2:48)
Black Sabbath - Country Girl (4:02)
UFO - Chains Chains (3:29)
Whitesnake - Don't Break My Heart Again (4:02)
Rainbow - Magic (4:08)
Demon - Into The Nightmare (3:59)
Def Leppard - High`N`Dry (Saturday Night) (3:30)
AC/DC - For Those About To Rock (We Salute You) (5:46)
Krokus - Easy Rocker (5:27)
Accept - Run If You Can (4:48)
Killer - Ladykiller (3:38)
Cirith Ungol - Frost And Fire (3:36)
Heavy Load - Dark Nights (3:44)
Picture - Nighttiger (3:24)
Iron Maiden - Wrathchild (2:56)
Holocaust - Heavy Metal Mania (4:45)
Viva - What Next (3:21)
Anvil - Bondage (4:28)
Judas Priest - Heading Out To The Highway (3:47)
Midnight Rider - When I Spew My Hate (4:12)
Wish - Night Life (5:12)
Millennium - The Devil Rides Out (4:21)
King Diamond - Black Of Night (4:00)
Annihilator - Pieces Of You (6:10)
Beast In Black - Beast in Black (4:29)
Wardrum - Let The Flames Grow (4:28)
Crimson Fire - Only the Brave (3:53)
Blazon Stone - Watery Graves (3:54)
Raijin - Heavy Metal (4:20)
Ice on Fire - Time to Rise (4:19)
Lady Beast - Get Out (4:25)

Copyright 2024. All Right Reserved.