ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 18/08/17

PLAYLIST: 
Grave Digger - Ten Commandments of Metal (3:25)
Manowar - Let The Gods Decide (3:37)
UDO - Recall The Sin (4:32)
DIO - Rainbow In The Dark (4:06)
Ozzy - You re No Different (4:51)
WASP - My Wicked Heart (5:36)
Saxon - Let Me Feel Your Power (3:29)
Savatage - Agony And Ecstasy (3:32)
Annihilator - A Man Called Nothing (5:50)
Megadeth - How the Story Ends (4:28)
Motorhead - Overnight Sensation (4:03)
Demon - Deliver Us From Evil (5:20)
Saracen - Rock Of Ages (3:17)
DarkStarr - My Deepest Regrets (3:41)
Dark Star - Backstreet Killer (7:10)
Battleaxe - Radio Thunder (3:36)
AC/DC - Heatseeker (3:50)
Rose Tattoo - Out Of This Place (4:21)
The Rods - Can't Get Enough of The Fun (3:17)
Def Leppard - Ride Into The Sun (2:45)
Wolf - Highway Rider (2:40)
Wolf - Creatures Of The Night (3:22)
Wolf - Flying Higher (5:19)
Viva - Take Me To The Doors (4:04)
Rosy Vista - Rocking Through The Night (3:38)
Fisc - Running Trough The Night (3:45)
Talon - Running Through The Night (3:27)
Headhunter - Streets On Fire (3:14)
Hexx - The Other Side (3:37)
Midnight Darkness - Lost In a Dream (6:07)
Fact - Without Warning (3:44)

Copyright 2023. All Right Reserved.