ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 21/07/17

PLAYLIST:
Night - Power (3:28)
Nemesis - Neverending Story (6:51)
Lion - Forgotten Sons (5:59)
Born Again - Neverending Fire (5:02)
Heaven's Gate - The Never Ending Fire (5:28)
Krokus - Screaming In The Night (6:40)
Absolva - It Is What It Is (3:37)
Evenstorm - Determined To Rock (4:40)
Steet Lethal - On The Run (5:02)
Heavy Pettin - Victims Of The Night (5:09)
Insane - Games Of The World (4:29)
Air Raid - Victim Of The Night (5:07)
Milta - Where Heroes Rise (3:46)
Screamer - Alive (3:29)
Overkill - Lady of the Night (3:29)
Accept - Koolaid (4:58)
Destillery - A Legend Or A Lie (6:17)
Harrow - The Isle Of Reality (5:12)
Crystal Eyes - Highland Revenge (5:01)
Celtic Legacy - Resurrection (10:14)
Sinister Angel - Love breeds Misery (3:32)
Stash - Piece of the Action (4:16)
Ramses - Love Between The Eyes (5:06)
Pharaoh - Leave Me Here to Dream (4:55)
Pharao - Fire of the Night (3:27)
Vandale - Vrienden Uit De Kroeg (4:33)
Virtue - We Stand To Fight (4:53)

Copyright 2023. All Right Reserved.