ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22/12/17

PLAYLIST:
Slayer - Crionics
Testament - Practice What You Preach
Anthrax - Metal Thrashing Mad
Armored Saint - On The Way
Tank - Heavy Artillery
Anvil - Free As The Wind
Enforcer - Midnight Vice
Fifth Angel - In The Fallout
Sword - Runaway
Warrior - Day Of The Evil (Beware)
W.A.S.P. - On Your Knees
Shok Paris - On Your Feet
Hellion - Backstabber
Iron Cross - Set Your Sites
Metallica - No Remorse
Xentrix - No Compromise
Panzer - Satan's Hollow
Venom - 100 Miles To Hell
Razor - Open Hostility
Sabbat - Kiss of Death (Satan Cover)
Savatage - Sirens
Zaxas - Magic Eyes
Zaxas - Don't Hate The Sinner
Zaxas - Run For Your Innocence
Zaxas - White Room Life
Zaxas - Last Chance Believer
Zaxas - Revolving Door
Zaxas - Mr. Primetime
Sacred Warrior - Master's Command
Zions Abyss - Sorrow On The Horizon
Zions Abyss - Running Out Of Time
Zions Abyss - Mercenary
Zions Abyss - Son Of Sam
Zions Abyss - Forever Alive
Damien - Season Of The Arrow
Emerald - Emerald Knights
Brainstorm - We Are...
Mob Rules - On The Edge

Copyright 2023. All Right Reserved.