ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23/06/17

PLAYLIST:
Attaxe - Pedal To The Metal (3:19)
Cloven Hoof - Laying Down The Law (4:39)
Judas Priest - Breaking The Law (2:32)
Killer - In The Name Of The Law (6:12)
Scanner - The Law (4:19)
Black Sabbath - The Law Maker (3:54)
Riot - The Law (3:46)
Raven - Lay Down The Law (4:46)
Vendetta - Metal Law (2:58)
Sodom - The Saw Is The Law (4:11)
Grave Digger - Lawbreaker (3:05)
Tyran Pace - Law And Order (3:08)
Saxon - Strong Arm Of The Law (4:52)
Xalt - Ready For The Fight (2:23)
Stryper - Rock the Hell Out of You (3:35)
Axel Rudi Pell - I Will Survive (5:04)
Battleaxe - Thor Thunder Angel (4:01)
Wolfchild - Screams The Night (Chariot Cover) (3:34)
Midnight Darkness - L.A.Prisoner (4:35)
Night - Fire and Steel (3:32)
Screamer - Lady Of The Night (5:14)
ASKA - Killashandra (4:47)
Tokyo Blade - Warrior Of The Rising Sun (5:23)
Loudness - Shadows Of War (6:04)
Strana Officina - Falling Star (4:25)
Assailant - Eyes Of Fire (3:08)
Angel Witch - Witching Hour (5:49)
Arryan Path - Angel With no Destination (2:53)
Valor - In Another Time (4:13)
Valor - Uprising (3:12)
Reflection - Ruler of My Own Land (5:09)
Strikelight - The Night's Gone (5:36)
Stormhammer - Stormrider (6:08)

Copyright 2022. All Right Reserved.