ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25/08/17

PLAYLIST:
The Handsome Beasts - Local Heroes (3:17)
Carrie - Heroes Never Return (4:16)
Crystal Tears - Heroes (3:36)
Waysted - Heroes Die Young (5:47)
Hells Belles - Looks Like Love (5:42)
High Spirits - Never Going Back (3:37)
Alpha Tiger - If The Sun Refused To Shine (5:49)
Alpha Tiger - To Wear A Crown (4:57)
Serious Black - Binary Magic (4:06)
Portrait - Martyrs (7:45)
Jack Starr's Burning Starr - Escape from the Night (5:49)
Jack Starr's Burning Starr - False Gods (6:44)
Jack Starr's Burning Starr - Hero (4:22)
Jack Starr's Burning Starr - Secrets We Hide (5:08)
Jack Starr's Burning Starr - Sky Is Falling (5:46)
Jack Starr's Burning Starr - Stronger Than Steel (5:54)
Jack Starr's Burning Starr - Stand Your Ground (10:24)
Jag Panzer - Foggy Dew (3:20)
Jag Panzer - Far Beyond All Fear (3:49)
Pagan Altar - The Portrait of Dorian Gray (5:05)
Hell Fire - End of Days (7:07)
Hell Fire - Free Again (5:30)
Fire Strike - Our Shout Is Heavy Metal (4:45)
Fire Strike - Reach for Your Life (6:19)
Wolfchild - Screams The Night (Chariot Cover) (3:34)
Wolfchild - Warriors (4:39)
Toledo Steel - Fallen Empire (4:47)
Cloven Hoof - Time to Burn (4:41)

Copyright 2024. All Right Reserved.