ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26/01/18

PLAYLIST:
Apollo Ra - To Be A Hero
Accept - Flash Rockin Man
Saxon - They Played Rock And Roll
Loudness - Soul On Fire
Metallica - Moth Into Flame
Panzer - Satan's Hollow
Judas Priest - Painkiller
Megadeth - My Last Words
Marshall Law - Under The Hammer
Avalanche - We Will Fight
Assassin - License To Kill
Axtion - Fury Of The Tempest
Battleaxe - Thor Thunder Angel
Blizzen - Peace Is For The Weak
Cities - Still Of The Night
Tramontane - The Passage
Crossfire - Midnight Thunder
Crisis - Spirits of the Night
Cutthroat - Time Square
Damien - Race To The End
Valhalla - In Her Eyes
Valhalla - Hallowed Is the Dawn
Valhalla - Lightning In The Sky
Valhalla - Coming Home
Denigh - Fire From The Sky
Nightmare - Let's Go
Phantom - Blood & Iron
Ruthless Steel - Ruthless Steel
Axxion - Stallion
Skull Fist - Commanding The Night
Commander - We're Ready
DC Lacroix - Crack Of Doom
Accept - Breaker
Twisted Sister - What You Don't Know
W.A.S.P. - Show No Mercy
Shok Paris - Find A Way Out
Stormwitch - Ravenlord

 

Copyright 2024. All Right Reserved.