ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 30/06/16

PLAYLIST:
Veto - Join The Band (4:35)
Veto - Hard As Steel (4:06)
Veto - Desert Kings (3:30)
Velvet Viper - Icebreaker (3:32)
Zed Yago - Pioneer Of The Storm (4:10)
Zed Yago - Warrior Of Fantasy (4:23)
Thunder Axe - Age Of Revenge (4:31)
Grand Magus - I Am The North (5:05)
Exhibition - Before The End Of Time (5:22)
Jacobs Dream - Kinescope (3:33)
In Solitude - The Monolith (5:15)
Enforcer - From Beyond (3:23)
Bloodbound - Nosferatu (6:24)
Eternal Darkness - Like A Story (4:23)
Dark Starr - My Deepest Regrets (3:41)
Christian Mistress - Open Road (4:41)
Black Knight - Battlefield (3:55)
Grave Digger - Children Of The Grave (4:25)
Judas Priest - Hell Patrol (3:33)
Accept - Head Over Heels (4:22)
Iron Maiden - Childern Of The Damned (4:31)
Valor - Answers Yonder (3:56)
Wildfire - Screaming In The Night (4:03)
Tokyo Blade - Break Out (3:45)
Toledo Steel - Fallen Empire (4:47)
Stormwitch - Thunderland (4:28)
Sacred Rite - The Blade (5:48)
Scavenger - Free (3:10)
Restless - Tiger (5:39)
Picture - Eternal Dark (3:39)
Night Demon - Mastermind (4:06)

Copyright 2022. All Right Reserved.