ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 31-08-2018 "THIS IS HEAVY METAL"

PLAYLIST:
Ambush - Firestorm
Hellhound - Mr. Heavy Metal
Black Moor - The Human Disease
Ashbury - End Of All Time
Pagan Altar - The Portrait Of Dorian Gray
Celtic Legacy - For Everymore
Cornerstone - Unchosen One
Axel Rudi Pell - Wildest Dreams
Uriah Heep - Take Away My Soul
DIO - Dream Evil
Rory Gallagher - Moonchild
Ozzy - Crazy Train
Riot - Road Racin'
Fist - Turn The Hell On
Cloven Altar - Forgotten Path
Running Wild - Bad To The Bone
Manilla Road - Divine Victim
Motorfire - Burnout
Blazon Stone - Beasts of war
Iron Maiden - Be Quick Or Be Dead
Iron Curtain - Scream & Shout
Motorhead - Snaggletooth
Anvil - Flying Blind
Exciter - Destructor
Helloween - Judas
Accept - Breaker
Battlecry - My Awakening
Agent Steel - Rager
Helstar - The King Is Dead
Jag Panzer - Reign Of The Tyrants
Omen - Destiny
Phantom Reign - Phantom's Reign
Trident - Lucrezia's Fool
Black Sabbath - Heaven And Hell
Rainbow - A light in the black

Copyright 2021. All Right Reserved.