ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 01/02/2018

PLAYLIST:
Accept - Balls To The Wall
Ratt - Give It All
Blackfoot - Teenage Idol 
Q5 - I Can't Wait 
Quiet Riot - The Wild And The Young 
Rondinelli - Dawn 
WASP - Wild Child 
Saxon - They Played Rock And Roll 
Motorhead - Too Late Too Late
Malmsteen - Icarus' Dream Suite Opus 4
Mystery - (Feels Like) I've Done It Before
Enforcer - From Beyond
Skull Fist - Get Fisted 
Blind Guardian - Sacred Worlds
Manowar - Swords In The Wind

Copyright 2022. All Right Reserved.