ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 06/02/18

PLAYLIST:
Angel Dust - Spotlight Kid
Rainbow - Danger Zone
Leather Heart - Danger Zone (Black Sabbath cover)
Deaf Dealer - Dead Zone
Armageddon - Sunrise 
Tokyo Blade - Sunrise In Tokyo 
Vengeance - Get Out
Viva - Take Me To The Doors
Witch Cross - No Angel
Dealer - Better Things to Do
Legend - Warrior
Renegade - Lonely Road
Saxon - They Played Rock And Roll
Saxon - Thunderbolt
Saxon - The Secret Of Flight
Saxon - Nosferatu (The Vampires Waltz)
Saxon - Predator
Saxon - Sons Of Odin
Saxon - Sniper 
Saxon - A Wizard's Tale 
Saxon - Speed Merchants 
Saxon - Roadies' Song 
Judas Priest - Firepower 
Judas Priest - Lightning Strike 
Loudness - No Limits 
Reaper's Revenge - Bringer Of Light
Rebellion - Stand up for Bastards
Grave Digger - Lawbreaker
Rage - Human Metal
John West - Set Me Free
Artension - Into The Eye Of The Storm
Royal Hunt - U - Turn
Y&T - Midnight In Tokyo 

Copyright 2023. All Right Reserved.