ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 17/10/2017

PLAYLIST:
Q5 - Steel the Light (6:09)
Black Sabbath - Headless Cross (6:24)
Dio - Hide In The Rainbow (4:08)
Savatage - Tonight He Grins Again (3:27)
Savatage - By The Grace Of The Witch (3:09)
Winter's Bane - The Silhouette (4:34)
Distant Thunder - Soulless Inventions (4:55)
Halford - Betrayal (2:58)
Savage Master - Child of the Witch (3:27)
Savage Master - Dark Enchantress (3:13)
Cirith Ungol - Heaven Help Us (6:24)
Childhood's End - You Better Run For Tomorrow (4:40)
Speed Limit - Head Over Heels (3:33)
Meghan - Head Over Heels (3:51)
Chastain - The Voice of the Cult (4:31)
Chastain - Fighting to Stay Alive (3:51)
Helloween - Pumpkins United (6:20)
Flying Dutchman - Chase The Sun (3:46)
Frenzy - Change To Green (3:44)
Mean Streak - Tear Down The Walls (3:24)
Striker - Never Ending Nights (4:37)
Voice - Behind Your Reflections (6:50)
Celtic Legacy - My People (6:21)
Iron Maiden - Rime Of The Ancient Mariner (13:33)
Malachia - Heaven Or Hell (3:22)
Twisted Sister - Run For Your Life (3:27)
Ruffians - Fight For Your Life (4:08)
Shok Paris - Go Down Fighting (3:49)
Burning Starr - Go Down Fighting (3:23)
Last Lix - Tell All The World (2:54)

Copyright 2023. All Right Reserved.