ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 17/12/19

PLAYLIST:
Hanover Fist - Metal Of The Night
Q5 - In the Night
White Wolf - Shadows In The Night
White Wolf - Trust Me
Moahni Moahna - Queen Shamar
Rainbow - Black Masquerade
Axel Rudi Pell - Between The Walls
Royal Hunt - Falling Down
Marshall Law - Screaming
Mat Sinner - Tear Down The Wall
Dokken - Til The Livin' End
Heaven's Gate - Surrender
Steeltower - Angel's Devil
Lions Breed - Heavy Current
Digger - Stand Up And Rock
Grave - Screaming From The Grave
Black Angels - Running With The Wind
Gravestone - Masters Of The Earth
Agent Steel - The Way Of The Mechanism
Agent Steel - Separation of Church and Fate
Agent Steel - Chosen To Stay
Masters of Metal - Lunacy 
Distant Thunder - Soulless Inventions
Fight - War Of Words
Helloween - Heavy Metal Is The Law

Copyright 2022. All Right Reserved.