ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 19/11/19

PLAYLIST:
Malmsteen - Liar
Mystery - Alone
MSG - Looking for Love
Gary Moore - Thunder Rising
Waysted - Heroes Die Young
Tokyo Blade - Sunrise In Tokyo
Arrow - Diary of a Soldier
R.U.S.T.X - I Stand to Live
R.U.S.T.X - Defendre Le Rock
R.U.S.T.X - Running Man
Conjuring Fate - Burn the Witch
Conjuring Fate - Original Sin
Conjuring Fate - Daughter of the Everglades
Black Angels - Spread Your Wings
Black Angels - Sound of Thunder
Angel Sword - Starlight Shadow
Angel Sword - Neon City
Midnight Dice - Skyrider
Midnight Dice - Roll On
Warrior Path - The Path Of The Warrior
Warrior Path - A Sinnersworld
Warrior Path - Riders Of The Dragons
Gauntlet - Tamer
Terminus - Cry Havoc
Terminus - As Through a Child's Eyes
Hell Riders - Soldier of Steel
Denner's Inferno - Matriarch
Tyrann - Tyrann

Copyright 2020. All Right Reserved.