ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 20/07/2016

\r\n\r\n

PLAYLIST:
\r\nHelloween - Heavy Metal Is The Law (3:53)
\r\nIron Maiden - Aces High (4:30)
\r\nManowar - Sign Of The Hammer (4:15)
\r\nW.A.S.P. - I Wanna Be Somebody (3:41)
\r\nTwisted Sister - Stay Hungry (3:14)
\r\nDio - Evil Eyes (3:55)
\r\nDeep Purple - Hungry Daze (4:55)
\r\nSavatage - The Dungeons Are Calling (4:53)
\r\nMetallica - Call Of Ktulu (8:47)
\r\nQ5 - Steel the Light (6:09)
\r\nQueensryche - Warning (4:38)
\r\nJag Panzer - Harder Than Steel (4:56)
\r\nOmen - Dragons Breath (2:58)
\r\nShok Paris - Go For The Throad (3:09)
\r\nStormwitch - Priest Of Evil (4:37)
\r\nExciter - Pounding Metal (4:32)
\r\nJudas Priest - Heavy Duty (2:25)
\r\nJudas Priest - Defenders Of The Faith (1:28)
\r\nMetal Church - Metal Church (4:57)
\r\nMercyful Fate - The Oath (7:31)
\r\nHelstar - Toward The Unknown (4:41)
\r\nJack Starr - False Messiah (5:34)
\r\nSaxon - Crusader (6:33)

\r\n

Copyright 2021. All Right Reserved.