ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ OBSESSION

PLAYLIST:
Obsession - Only the Strong Will Survive
Obsession - Execution
Obsession - Hatred Unto Death
Obsession - Taking Your Chances
Obsession - Winner Take All
Obsession - Shadows Of Steel
Obsession - Run Into The Night
Obsession - My Lai 31568 / Take No Prisoners
Obsession - Bang 'Em Till They Bleed
Obsession - Intro / Scarred For Life
Obsession - Losing My Mind
Obsession - Tomorrow Hides No Lies
Obsession - Desperate To Survive
Obsession - Waiting For Your Call
Obsession - Missing You
Obsession - High Treason
Obsession - Methods Of Madness
Obsession - Panic In The Streets
Obsession - Should I Call You Judas?
Obsession - Carnival of Lies
Obsession - Playing Dead
Obsession - In for the Kill
Obsession - Written in Blood
Obsession - Imagining
Obsession - Wages Of Sin
Obsession - Twist Of The Knife
Obsession - Act Of God
Hittman - Will You Be There
Crows - The Dying Race
Century - Servants of the Iron Mask
Century - The Conquest of Time
Century - Victim In Chains
Century - Sinister Star
Century - Breakthrough
Century - The Fighting Eagle
Century - Master of Hell

Copyright 2024. All Right Reserved.