ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 03/08/2018

PLAYLIST:
Q5 - Lonely Lady
Stryper - The Rock That Makes Me Roll
Tarot - Lady Deceiver
Veto - Riders On The Loose
Triumph - Writing On The Wall
Loudness - This Lonely Heart
Judas Priest - You Don't Have To Be Old To Be Wise
Accept - Living For Tonite
WASP - Harder Faster
Skull Fist - Attack Attack
Sign Of The Jackal - Night Curse
Sign Of The Jackal - Headbangers
Sign Of The Jackal - Nightmare
Iron Hunter - Starchaser
Iron Hunter - In the Heat of the Night
Stormrider - Heavy Metal Machine
U.D.O. - Rising High
Ancient Empire - Eternal Soldier
Ancient Empire - Time Itself
Ancient Empire - For The One I Lost
Wytch Hazel - See My Demon
Hitten - Take It All 
Hitten - Twist Of Fate
Steel Hammer - Heavy Metal Damnation
Steel Hammer - Follow The Sign
Starblind - Blood Red Skies
Steelwing - Zone of Alienation
Stereo Nasty - Black Widow
Widow - Burning Star
Cholane - Shadows
Palass - Queen Of The World
Desert Lizards - Just Another Night
Rainbow - Eyes of the world

Copyright 2021. All Right Reserved.