ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 05/08/22

PLAYLIST:
Pretty Maids - Children Of Tomorrow
Loudness - So Lonely
Obsession - Tomorrow Hides No Lies
Lofton - Heroes Of The Future
Metal Church - Watch The Children Pray
Sanctuary - Soldiers Of Steel
Savatage - Beyond The Doors Of The Dark
Crystal Dragon - Crystal Dragon
Crystal Dragon - Prisioners Of The Curse
Crystal Dragon - Clamorous Thunder
Crystal Dragon - Descendent Of Mancrack
Crystal Dragon - The Anger Of The Gods
Crystal Dragon - Highway To Glory (Tarantula Cover)
Tarantula - The Great Dragon
Iberia - Warriors
Iberia - Children of the World
Leather Synn - Face to Face (Alkateya cover)
Weapon - Come 'n' Get Loose
Kim Sixx - Warrior
Accept - Objection Overruled
Saxon - They Played Rock And Roll
Tokyo Blade - Highway Passion
Veto - Desert Kings
Drive - Stormtrooper
Wikkyd Vikker - Black Of The Night
Blackslash - It’s Got to Be Love (Randy Cover)

Copyright 2023. All Right Reserved.