ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 06-05-22

PLAYLIST:
Distant Thunder - Hopeless Creator
Agent Steel - Bleed For The Godz
Defeater - Evil Strike
Helloween - Metal Invaders
Liege Lord - Master Control
Nigel Foxxe's Inc. - Treason
Flames - Beware Of The Dogs Of War
Sanctuary - Soldiers Of Steel
Sacred Oath - A Crystal Vision
Sacrilege - Sight Of The Wise
Savage Steel - A Night On The Horizon
Anacrusis - Fighting Evil
Toxik - Voices
Cyclone Temple - March For Me Die For Me
Sacred Reich - Death Squad
Dark Angel - Vendetta
Flotsam & Jetsam - I Live You Die
Atrophy - Socialized Hate
Defiance - Hypothermia
Vio-Lence - Calling In The Coroner
Intruder - Victory In Disguise
Nuclear Assault - Survive
Artillery - Back In The Trash
Slammer - Johnny's Home
Pariah - The Rope
D.A.M. - Terror Squad
Holosade - Welcome To The Hellhouse
Deathwish - Prey To The Lord
Hydra Vein - Rabid
Toranaga - Dealers In Death
Amnesia - The Final Revelation
Xentrix - Nobody's Perfect

Copyright 2022. All Right Reserved.