ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/08/22

PLAYLIST:
Judas Priest - Steeler
Riot - Fight or Fall
Enforcer - Nightmares
Chariot - Screams The Night
The Rods - Rock Warriors
W.A.S.P. - Rebel In The F.D.G.
Agent Metal - Freedom, Metal & Might
Night - Fire and Steel
Tokyo Blade - Blackhearts And Jaded Spades
Nitevigil - Break the Ice
Outburst - Gamblers
Overdrive - Bring Out The Big Guns
Overdrive - Living Sacrifice
Oxym - Music Power
Iron Maiden - Remember Tomorrow
Judas Priest - Here Come The Tears
Warlord - Mrs. Victoria
Candlemass - A Sorcerer's Pledge
Helloween - How Many Tears
Jag Panzer - Bloody Crime
Overdose - Garden Of Evil
Overlord - Blame It On The Kids
Viva - Little Rock Tonight
Trance - Burn The Ice
Mass - Break Out
Acid - Five Days In Hell
Bitch - Leatherbound
Crystal Pride - Knocked Out
Crystal Knight - Fire And Flame

Copyright 2023. All Right Reserved.