ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13/07/18

PLAYLIST:
Bathory - Gods Of Thunder Of Wind And Of Rain
Running Wild - Genesis (The Making And The Fall Of Man)
Falconer - Lament Of A Minstrel
Blind Guardian - Control The Divine
W.A.S.P. - King Of Sodom And Gomorrah
UDO - 24/7
Evenstorm - Metal to Metal
Headbanger - Livin' in Hell
Exodus - Brain Dead
Trust - Antisocial
Picture - Message From Hell
Razorwyre - Nightblade
Satan's Hallow - The Horror
Sidinex - One Of A Kind
Witchfynde - Stab In The Back
Tysondog - Dead Meat
Wyvern - Behind Bars
Warchylde - The Voice From The Flames
Castle Well - He Comes Alive
Thunder Axe - A Story To Tell
Overdrive - Breakin' Out
Rising - Inside The Universe
Night Vision - Breaking The Chains
Mythra - Paradise

Copyright 2022. All Right Reserved.