ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17/08/18

PLAYLIST:
Diamond - Fight Fire With Fire
Iron Maiden - Stranger In A Strange Land
Loudness - Rock This Way
Picture - Diamond Dreamer
Q5 - Pull The Trigger
UDO - Lay Down The Law
Cloven Hoof - Laying Down The Law
Demon - Deliver Us From Evil
Praying Mantis - Man Behind The Mask
Space Vacation - Live by the Sword
High Spirits - Full Power
Saxon - The Secret Of Flight
Primal Fear - Hail To The Fear
Stryper - Sorry
Riot - Fight Fight Fight
Jack Starr's Burning Starr - Stronger Than Steel
Ragenheart - Mirror
Black Angels - Fate Of Emotion
Bullet - Run With The Hunted
Krokus - Axx Attack
Malice - Godz Of Thunder
NoiseHunter - Stormbringer
Gravestone - Back To Attack
Fates Warning - The Apparition
Jag Panzer - Shadow Thief
Lizzy Borden - Zanzibar

Copyright 2021. All Right Reserved.