ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 14/09/21

PLAYLIST:
Nightmare - Running For The Deal
Riot - Running From The Law
Air Raid - Soldiers Of The Dark
Leather Synn - Face to Face
Inner Call - Wings Of The Evil
Reverend - Fortunate Son
Glory Bells - Five Foxes
N.J.B. - Soldier of Love
Redstorm - Rise up
Europe - Ninja
Landslide - Walking On The Edge
Blizzard - Illusions
Power Unit - Broken Dreams
Akis Tourkogiorgis - Erotomania
Deception - Nuclear War
Silver Wings - Danger Zone
Orion's Sword - It Came A Hurricane From Hell
SadWings - Escape Into Fantasies
Metal Muthas - You better run
Gotham City - See How It Flyes
Crier - Shout Out
Inzight - Lay Down Stay Down
Exist - Possessed
Dizziness - Playing With Fire
Sacrifice - Street Fighter
Exodo - The New Babylon
Hiroshima - Down on my knees
Nagazaki - You Can Be
Empire Saint - Shout Out

Copyright 2024. All Right Reserved.