ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ NWOBHM) ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 03/01/2017 ΣΤΗΝ ΕΡΤOPEN 106.7

PLAYLIST:
Cloven Hoof - Reach For The Sky (5:20)
AIIZ - Ringside Seat (4:09)
Diamond Head - Helpless (6:43)
Dedringer - She’s Not Ready (2:25)
Girlschool - Screaming Blue Murder (3:10)
Rock Goddess - Satisfied Then Crucified (2:57)
Samson - Earth Mother (4:42)
Saxon - Midas Touch (4:09)
Tysondog - Blood Money (4:42)
Tokyo Blade - If Heaven Is Hell (5:43)
Virtue - We Stand To Fight (4:53)
Black Axe - Highway Rider (2:51)
Hammerhead - Time Will Tell (4:28)
Dark Star - Backstreet Killer (7:10)
Argus - Holocaust (3:27)
Centurion - Two Wheels (2:54)
China Doll - Oysters And Wine (3:49)
Holocaust - Smokin’ Valves (3:43)
Iron Maiden - Twilight Zone (2:35)
Tygers Of Pan Tang - Paris By Air (2:52)
Crazy Blaze - No Peace for the Wicked (3:34)
Dealer - Better Things to Do (4:19)
Chariot - Screams The Night (3:41)
Salem - Reach For Eternity (3:18)
Prowler - Forgotten Angel (5:14)
Split Beaver - Hound of Hell (3:57)
The Scrubs - Battle (3:30)
Triarchy - Hellhound On My Trail (2:59)
Energy - Fight For Freedom (3:02)
Runestaff - Runestaff (5:42)
Chevy - Skybird (4:27)
Damascus - Open Your Eyes (3:30)
Crucifixion - On the Run (2:53)
Mythra - Killer (3:15)
Hellrazer - Made of Metal (3:14)
SYZ - Rock N Roll Children (4:20)
Dark Heart - Dangerous Games (4:35)

 

Copyright 2024. All Right Reserved.