ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 04/10 ΣΤΗΝ ERTOPEN 106.7

\r\n\r\n

PLAYLIST:
\r\nAnnihilator - Carnival Diablos (5:01)
\r\nSavatage - Commissar (5:36)
\r\nBlind Guardian - Theater Of Pain (4:09)
\r\nAccept - Metal Heart (5:09)
\r\nQ5 - Steel the Light (6:09)
\r\nDamien - Rising Dawn (5:26)
\r\nHeir Apparent - Tear Down The Walls (4:35)
\r\nQueensryche - Deliverance (3:16)
\r\nSacred Warrior - Master’s Command (4:53)
\r\nGargoyle - Final Victory (4:25)
\r\nWarlord - Aliens (4:10)
\r\nVirgin Steele - Lion In Winter (5:32)
\r\nJag Panzer - Shadow Thief (5:26)
\r\nTitan Force - Chase Your Dreams (5:09)
\r\nVicious Rumors - Dust To Dust (3:46)
\r\nCrimson Glory - Anglels Of War (5:22)
\r\nCrimson Glory - Masque Of The Red Death (4:09)
\r\nSanctuary - One More Murder (4:08)
\r\nMercyful Fate - Holy Water (4:28)
\r\nDeath SS - Baphomet (4:32)
\r\nGrave Digger - Baphomet (4:12)
\r\nRunning Wild - Running Blood (4:31)
\r\nHerman Frank - Kill The King (4:47)
\r\nAccept - Dark Side of My Heart (4:37)
\r\nW.A.S.P. - Take Me Up (4:33)
\r\nUDO - Recall The Sin (4:32)
\r\nMajesty - Metal To The Metalheads (7:06)
\r\nManowar - Let The Gods Decide (3:37)
\r\nJudas Priest - Halls Of Valhalla (6:01)
\r\nNewsted - King Of The Underdogs (6:09)
\r\nMetallica - Moth Into Flame (5:50)
\r\nMegadeth - Bite the Hand (4:01)
\r\nTestament - Brotherhood Of The Snake (4:44)

\r\n

Copyright 2023. All Right Reserved.