ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 05/07 ΣΤΗΝ ERTOPEN 106.7

\r\n\r\n

\r\n
PLAYLIST:

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Savatage - Gutter Ballet (6:16)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Ozzy - Killer Of Giants (5:37)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
WASP - Skin Walker (4:03)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Iron Maiden - The Mercenary (4:40)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Royal Hunt - River Of Pain (7:14)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Morifade - Words I Never Speak (4:40)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Tad Morose - Ethereal Soul (4:42)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Brainstorm - Under Lights (6:02)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Judas Priest - Blood Red Skies (7:51)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
DIO - Sunset Superman (5:27)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Accept - Love Child (3:34)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Apollo Ra - To Be A Hero (3:49)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Cobra - Cobra (3:08)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Crying Steel - Hero (4:39)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
U8 - Straight Into The Night (4:36)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Trident - Destiny (5:28)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Hiroshima - Soldier Of The World (4:58)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Maineeaxe - Rock Is The World (3:32)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Mania - Rock Hard (2:52)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Palass - Queen Of The World (5:09)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rail - Fantasy (4:38)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Skanners - One Night (4:27)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Turbo - Charged For Glory (4:02)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Difficult To Cure (Beethoven’s Ninth) (5:49)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Tarot Woman (6:02)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Lady Of The Lake (3:36)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Man On The Silver Mountain (4:36)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Long Live Rock ’n’ Roll (4:23)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Kill The King (4:29)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - A Light In The Black (8:12)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Lost In Hollywood (4:54)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Death Alley Driver (4:42)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Spotlight Kid (4:56)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Since You Been Gone (3:20)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - All Night Long (3:52)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - I Surrender (4:05)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Black Masquerade (5:35)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Sixteenth Century Greensleeves (3:28)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Stargazer (8:29)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Gates Of Babylon (6:48)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Ariel (5:39)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Tearin’ Out My Heart (4:03)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Catch The Rainbow (6:31)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - The Temple Of The King (4:41)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Rainbow Eyes (7:15)

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
Rainbow - Vielleicht Das Nachster Zeit (Maybe Next Time) (3:18)

\r\n

\r\n

Copyright 2021. All Right Reserved.