ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 18/07/17 ΣΤΗΝ ERTOPEN 106.7

PLAYLIST:
Saxon - The Eagle Has Landed (6:56)
Iron Maiden - Where Eagles Dare (6:08)
Black Sabbath - Neon Knights (3:45)
Demon - Deliver Us From Evil (5:20)
Praying Mantis - Thirty Pieces Of Silver (3:53)
Grave Digger - Baphomet (4:12)
Grave Digger - Young And Dangerous (4:33)
August Redmoon - Drums of War (5:00)
Sanktuary - Heat Lightning (3:29)
Ironheart - Fight the Oppressor (4:56)
Iron Heart- Last Chance (4:18)
Q5 - Unrequited (A Woman of Darkness and Steel) (4:55)
Screamer - Lady Of The Night (5:14)
Cannon - Heavy Metal Style (3:06)
Kissin' Dynamite - Highlight Zone (3:55)
Skull Fist - Call Of The Wild (4:27)
Enforcer - The Banshee (4:17)
Heavy Stream - Sentenced For Nothing (3:25)
Amulet - Black Candle (2:47)
Growler - Lust Immortal (3:02)
Accelerator - The Bells Of Notre Dame (5:00)
Killers - Impaler (4:00)
Anvil - This Ride (3:10)
Power Trip - Executioners Tax (Swing of The Axe) (OFFICIAL VID (3:52)
Anthrax - Madhouse (4:20)
Age Of Disclosure - Already There (4:19)
Starblind - The Land Of Seven Rivers Beyond The Sea (11:33)
Iron Maiden - Hallowed Be Thy Name (7:08)
Eternal Champion - The Cold Sword (4:02)
Reapers Riddle - War On Indulgence (5:56)
Grand Magus - Iron Hand (3:44)
Power - Hands Over Time (3:47)
Jacobs Dream - Into the Night (5:18)
Savage Master - Dark Light of the Moon (3:43)

Copyright 2023. All Right Reserved.