ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 29/08/17 ΣΤΗΝ ERTOPEN 106.7

PLAYLIST:
Air Raid - Madness (4:21)
Enforcer - The Banshee (4:17)
Skull Fist - Call Of The Wild (4:27)
Borrowed Time - Libertine (4:52)
Fire Strike - Slave of Your Fate (5:58)
Scavenger - Scotland Reunite (4:22)
Dragon Steel - Glorious (3:48)
Dark Illusion - Break The Chains (3:32)
Scarblade - Point Of No Return (5:21)
Sign Of The Jackal - Night Of The Undead (4:37)
Walpurgis Night - The Assassin (5:30)
Zuul - Waste Of Time (7:02)
The Wizards - Calliope (Cosmic Revelations) (5:23)
Armour - Can't Resist Your Spell (5:27)
Born Again - Wings Of Hate (4:17)
Them - Down The Road To Misery (4:32)
Attic - Sinless (4:37)
Black Soul Horde - Horns Of War (Evermore) (3:35)
Saboter - Impaler (5:43)
Ancient Empire - Shadows Of War (5:07)
Savage Master - Dark Light Of The Moon (3:43)
Slingblade - The Demon (4:56)
Spellcaster - I Live Again (4:31)
Seven Sisters - Highways Of The Night (5:16)
Dark Forest - The Green Knight (5:13)
Silverbones - Queen Anne's Revenge (6:15)
Blazon Stone - By Hook Or By Crook (4:15)
Blizzen - Masters of Lightning (4:15)
Viral - Going Down (3:34)
Widow - Lady Twilight (4:08)
Dream Troll - Velvet Drawbridge (5:30)
High Spirits - Down the Endless Road (3:29)

Copyright 2023. All Right Reserved.