ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ

Saxon - Strong Arm of the Law 1980

Celtic Frost - Cold Lake 1988

Tiamat - The Astral Sleep 1991

Tiamat – Clouds 1992

Threshold - Wounded Land 1993

Amorphis - Tales from the Thousand Lakes 1994

Tiamat – Wildhoney 1994

Nightfall - Athenian Echoes 1995

Skyclad - The Answer Machine? 1997

Mind Odyssey – Signs 1999

Doro - Calling the Wild 2000

Blind Guardian - A Twist in the Myth 2006

Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings 2006

Sacred Rite – Resurrection 2007

Evenstorm - The Return of the Storm 2011

Copyright 2020. All Right Reserved.