Halor - Welcome To Hell

Halor - Welcome To Hell

\r\nΟι Halor κατάγονται απÏŒ την Ουγγαρία και αυτÏŒ εδÏŽ είναι το ντεμπούτο album τους. To Welcome To Hell είναι ένας μέτριος δίσκος απÏŒ πολλές απÏŒψεις. πρÏŽτα απ’ÏŒλα τα κομμάτια που ακούμε εδÏŽ δεν έχουν τίποτα το πρωτÏŒτυπο ή έστω κάτι που θα μας τραβήξει την προσοχή αφού τα πάντα τα έχουμε ακούσει τραγικά πολλές φορές στο παρελθÏŒν και ÏŒπως είναι λογικÏŒ, μετά απÏŒ ένα σημείο κουράζει. Οι επιρροές που βρίσκουμε εδÏŽ είναι απÏŒ μπάντες ÏŒπως Iron Maiden, Saxon, Running Wild, Accept κτλ αλλά το κακÏŒ δεν είναι πως οι Halor έχουν επιρροές, αλλά προσπαθούν να ακουστούν ÏŒπως ακριβÏŽς ηχούν αυτές οι μπάντες, πράγμα που δεν τους κολακεύει και τÏŒσο. Ο δίσκος χαρακτηρίζεται απÏŒ την μονοτονία αφού ÏŒλες οι συνθέσεις είναι ίδιες μεταξύ τους, ενÏŽ δεν υπάρχει κάτι που να μας τραβήξει την προσοχή έστω και για λίγο. Η αλήθεια είναι ÏŒτι υπάρχουν ορισμένες καλές μελωδίες, που ÏŒμως ακÏŒμα και αυτές δεν αποτελούν κάτι το ιδιαίτερο και μπορούν απλά να ακουστούν. Άλλο αρνητικÏŒ στην ÏŒλη κατάσταση, είναι το γεγονÏŒς ÏŒτι η παραγωγή είναι μουντή και τα πάντα ακούγονται ξερά. Ίσως αν οι συνθέσεις είχαν λίγο περισσÏŒτερο "χρÏŽμα" και οι κιθάρες περισσÏŒτερο ÏŒγκο τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Κατά τη γνÏŽμη μου δεν νομίζω πως υπάρχει λÏŒγος να ασχοληθÏŽ άλλο με αυτÏŒ το album. Αν πιστεύεται ÏŒτι έχετε ακούσει τα πάντα απÏŒ τον Heavy Metal ήχο και δεν σας λείπει τίποτα άλλο, τÏŒτε ρίξτε μια ματιά στους Halor. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχουν άλλες προτεραιÏŒτητες.\r\n

\r\n

\r\nΒασίλης Μάζαρης \r\n

\r\n

Copyright 2020. All Right Reserved.