ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 01/12/17

PLAYLIST:
August Redmoon - Drums of War
Judas Priest - Eat Me Alive
Saxon - Thunderbolt
Katana - Kubilai Khan
InnerWish - Needles in My Mind
Bloodbound - Nosferatu
Crimson Fire - Right Off The Bat
Cauldron - Summoned To Succumb
Sanhedrin - Riding On The Dawn
Black Knight - Warlord's Wrath
Strormwitch - Warlord
Warlord - Aliens
Assedium - Under The Black Stars
Bride - Heroes
Loudness - Heavy Chains
Cloven Hoof - Neon Angels
Evenstorm - Metal to Metal
Axxion - Fireheart
Saxon - Stand Up and Fight
Sinner - Danger Zone
Tank - Kill
Steve Sylvester - Sons Of War
Velocity - Storms Of The North
Emerald - Through The Storm
Scarblade - Point Of No Return
Mean Streak - Retaliation Call
High Spirits - Full Power
Space Vacation - More Is More
Accelerator - Accelerator
Demolition Train - All Hell Is Breaking Loose
Convixion - Matter of Faith
Steamroller Assault - Suicide
Panzer - Satan's Hollow
Ranger - Dead Zone 

Copyright 2024. All Right Reserved.