ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 02/12/16

\r\n\r\n

PLAYLIST:
\r\nAt Vance - I Surrender (4:23)
\r\nBlackfoot - Teenage Idol (4:37)
\r\nQ5 - Lonely Lady (4:03)
\r\nHurricane - Hot And Heavy (3:53)
\r\nLion - Victims Of Circumstance (3:52)
\r\nJeff Beck - Gets Us All In The End (6:05)
\r\nDorian Gray - Don’t Get Me Down (3:58)
\r\nEdguy - Vain Glory Opera (6:07)
\r\nVavel - Just For Rock (3:14)
\r\nDemon - Nowhere To Run (4:59)
\r\nDIO - Rainbow In The Dark (4:06)
\r\nIron Maiden - Deja-Vu (4:56)
\r\nSaxon - Call Of The Wild (4:03)
\r\nJudas Priest - Turbo Lover (5:33)
\r\nAccept - Screaming For A Love-Bite (4:05)
\r\nOzzy - Shot In The Dark (4:04)
\r\nWhitesnake - Still Of The Night (6:39)
\r\nManowar - Fighting The World (3:45)
\r\nTwisted Sister - Love Is For Suckers (3:23)
\r\nW.A.S.P. - King Of Sodom And Gomorrah (3:52)
\r\nMotorhead - Dancing on Your Grave (4:27)
\r\nRainbow - Death Alley Driver (4:42)
\r\nHelloween - Kids Of The Century (3:52)
\r\nQueensrche - Someone Else? (4:44)
\r\nCrimson Glory - Strange and Beautiful (6:16)
\r\nOmen - It’s Not Easy (5:12)

\r\n

Copyright 2023. All Right Reserved.