ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 09/12/16

\r\n\r\n

PLAYLIST:
\r\nAccept - No Time To Lose (4:26)
\r\nHeavy Load - Singing Swords (5:17)
\r\nClovenhoof - Astral Rider (5:09)
\r\nMartyr - Into The Abyss (5:03)
\r\nNightcrawler - Soldier In Time (4:33)
\r\nParasite - Nightwinds (5:29)
\r\nBattleaxe - Thor Thunder Angel (4:01)
\r\nAvalanche - Sorceror (5:01)
\r\nAxxion - Wild Racer (3:57)
\r\nAxton - Fighting To Survive (3:52)
\r\nBlackmayne - Twilight Of Lear (3:40)
\r\nBlowin’ Free - Love It Loud (2:30)
\r\nExciter - Scream In The Night (4:10)
\r\nJudas Priest - Rapid Fire (4:08)
\r\nRunning Wild - Lonewolf (4:48)
\r\nGotham City - The Beast Will Burn (4:59)
\r\nLord Fist - Road Ravens (4:44)
\r\nSavage Master - Ready to Sin (4:29)
\r\nStriker - Let It Burn (3:11)
\r\nStriker - Terrorizer (4:22)
\r\nStriker - Fire (3:43)
\r\nStriker - Taken By Time (4:58)
\r\nStriker - Outlaw (4:35)
\r\nStriker - Escape From Shred City (2:53)
\r\nStriker - Never Ending Nights (4:37)
\r\nStriker - Voice Of Rock (4:09)
\r\nStriker - All The Way (4:22)
\r\nStriker - You’ll Wish That You Were Never Born (Grim Reaper Cover) (3:56)
\r\nStriker - Locked In (3:45)
\r\nStriker - We Don’t Play By The Rules (3:42)
\r\nStriker - Phoenix Lights (3:38)
\r\nStriker - Bad Decisions (3:58)
\r\nStriker - The Iron Never Lies (4:06)
\r\nStriker - All For One (3:25)
\r\nStriker - Out For Blood (3:51)
\r\nStriker - Better Times (3:37)
\r\nStriker - Two Minutes To Midnight (6:01)

\r\n

Copyright 2023. All Right Reserved.