ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11/06/21

PLAYLIST:
Onslaught - Metal Forces
Queensryche - Queen Of The Reich
Ruthless - Mass Killer
Sacrifice - Re-Animation
Metallica - Master Of Puppets
Annihilator - Phantasmagoria
Testament - Alone In The Dark
Viper - Wings Of The Evil
Sortilege - Blade Killer
Sortilege - Alien
Warlord - Aliens
Witchfynde - Leaving Nadir
Lizzy Borden - No Time To Lose
Iron Maiden - Purgatory
Valhalla - Caught a Prisoner
Tygers Of Pan Tang - Raise Some Hell
Tygers Of Pan Tang - Running Out Of Time
The Rods - Rock Warriors
Manowar - The Gods Made Heavy Metal
Hazardous Waste - Danger Zone
Headbanger - Livin' in Hell
Judas Priest - Hell Bent For Leather
Judas Priest - Jawbreaker
Helloween - Judas
Helloween - Out For The Glory
Helloween - Fear Of The Fallen
Helloween - Best Time
Helloween - Mass Pollution
Helloween - Angels
Helloween - Rise Without Chains
Helloween - Indestructible
Helloween - Robot King
Helloween - Cyanide
Helloween - Down In The Dumps
Helloween - Orbit
Helloween - Skyfall
Heaven's Gate - Flashes
Wardrum - Sliver of Eternity
Wardrum - Rise
Ignition - Marching Into Battle
Witchbound - Last Divide
Acid Blade - Ablaze at Midnight
Serious Black - Akhenaton
IronFlame - Grace and Valor
White Wizzard - Pretty May
Against Evil - The Enemy Within

Copyright 2023. All Right Reserved.