ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/01/18

PLAYLIST:
Dickinson - Road To Hell
DIO - Evil Eyes
Vow Wow - Hurricane
Y&T - Mean Streak
Europe - Children Of This Time
Europe - Boyazont
John Norum - Love Is Meant To Last Forever
Norther - Final Countdown 
Edguy - Vain Glory Opera 
Blind Guardian - Nightfall 
Therion - Temple Of New Jerusalem 
Cutty Sark - Die Tonight 
Death SS - Profanation 
Satan - Kiss Of Death 
Motorhead - Stone Dead Forever
Motorhead - The Hammer 
Motorhead - No Class 
Motorhead - Loser 
Thor - Let The Blood Run Red
Heavy Load - Little Lies 
White Wizzard - Infernal Overdrive 
White Wizzard - Storm The Shores
White Wizzard - Pretty May 
White Wizzard - Chasing Dragons 
White Wizzard - Voyage Of The Wold Raiders 
White Wizzard - Critical Mass 
White Wizzard - Cocoon 
White Wizzard - Metamorphosis 
White Wizzard - The Illusion's Tears 
Crescent Shield - Under Cover Of Shadows 
Shadow Keep - Altar Of Madness 

Copyright 2023. All Right Reserved.