ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20/10/17

PLAYLIST:
Chariot - Screams The Night (3:41)
Insane - Bringer Of Love (3:48)
High Spirits - Demons At The Door (4:22)
Skull Fist - Get Fisted (4:14)
Tokyo Blade - Sunrise In Tokyo (5:47)
Midnight Darkness - L.A. Prisoner (4:35)
Heavy Load - I Am Me (3:49)
Veto - Join The Band (4:35)
Blaze - Fool's Mate (4:58)
Wish - Night Life (5:12)
Deaf Dealer - Dead Zone (4:49)
Black Sabbath - Danger Zone (4:25)
Quartz - Satan's Serenade (4:24)
Mausoleum Gate - Horns (3:43)
Wikkyd Vikker - Black of the Night (5:45)
Ricochet - Midas Light (4:17)
Borrowed Time - Libertine (4:52)
Lady Beast - Heavy Metal Destiny (4:38)
Lady Killer - Lightning Strikes Twice (3:26)
Dokken - Lightnin' Strikes Again (3:48)
Crystallion - Ready To Strike (3:38)
King Kobra - Ready To Strike (5:21)
Rainbow - Spotlight Kid (4:54)
Mydra - Fire (4:04)
Riot - The Mystic (5:43)
Black Moor - Beyond Hell (3:59)
Screamer - Monte Carlo Nights (4:37)
Badge - Silver Woman (3:27)
Night Demon - Hallowed Ground (3:22)
Stainless Steel - Power Every Hour (3:16)
Ritual - Into The Night (3:34)
Slander - Lonely Nights (3:44)

Copyright 2023. All Right Reserved.