ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29/09/17

PLAYLIST:
Reflection - Ruler of My Own Land (5:09)
Mystery - Witche's Cry (3:59)
Riot - You Burn In Me (3:40)
Judas Priest - Devil's Child (4:48)
Saxon - Never Surrender (3:15)
Manowar - Manowar (3:35)
Twisted Sister - Run For Your Life (3:27)
Anvil - Flying Blind (3:11)
Motorhead - Stone Dead Forever (4:56)
Lyzzard - Metalzone (3:59)
Lyzzard - Savage (2:54)
Attick Demons - City Of Golden Gates (5:17)
Blazon Stone - Watery Graves (3:54)
King Diamond - Mansion In Sorrow (3:36)
Attic - Join The Coven (5:40)
Jag Panzer - Fire Of Our Spirit (4:37)
Jag Panzer - Born Of The Flame (4:00)
Jag Panzer - Foggy Dew (3:20)
Jag Panzer - Far Beyond All Fear (3:49)
Immortal Avenger - Braced For Dying (5:24)
Inner Axis - Red Dead (4:06)
Innerforce - Fight For Freedom (4:18)
Helloween - Cry For Freedom (6:00)
Warlord - Child Of The Damned (4:02)
Space Vacation - Live By The Sword (4:21)
Space Vacation - Through The Door (4:08)
Evil Invaders - Broken Dreams In Isolation (4:08)
Anacrusis - Fighting Evil (3:26)
Megadeth - Dread And The Fugitive Mind (4:21)
Megadeth - How The Story Ends (4:28)
Striker - Fight For Your Life (4:21)
Widow - Burning Star (5:33)
Warrior - Dragon Slayer (3:21)
Axe - The Crown (4:44)
Idol Rich - Dirty Dreams (4:27)

Copyright 2022. All Right Reserved.