ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 30/09/16

\r\n\r\n

PLAYLIST:
\r\nAnthrax - Madhouse (4:20)
\r\nArmored Saint - On The Way (4:43)
\r\nBloody Six - Starchaser (3:26)
\r\nBlack Angels - Running With The Wind (4:09)
\r\nKrokus - Axx Attack (4:20)
\r\nJudas Priest - Eat Me Alive (3:35)
\r\nTwisted Sister - I’ll Take You Alive (3:06)
\r\nW.A.S.P. - On Your Knees (3:48)
\r\nShok Paris - Run But Don’t Hide (4:52)
\r\nStormwitch - Ravenlord (3:41)
\r\nMartyr - Speed Of Samurai (4:52)
\r\nCommander - The Blade Shines On (5:10)
\r\nHeir Apparent - Crossing The Border (3:11)
\r\nSortilege - Majesty (4:50)
\r\nMirage - So Many Years Ago (4:54)
\r\nCloven Hoof - Mistress Of The Forest (6:48)
\r\nWarlord - Child Of The Damned (4:02)
\r\nAccept - Run If You Can (4:48)
\r\nIron Maiden - 22 Acacia Avenue (6:31)
\r\nHeadstone Epitath - Over The Rainbow (5:32)
\r\nGrand Magus - Silver Into Steel (4:15)
\r\nAvenger - Revenge Attack (4:05)
\r\nDamien - Always In Lust (4:30)
\r\nHavoc - Will I See You Again (4:41)
\r\nThe Chariot - So Blind (4:41)
\r\nRiot - Fight Or Fall (4:23)
\r\nVeto - Join The Band (4:35)
\r\nNight - Fire and Steel (3:32)

\r\n

Copyright 2022. All Right Reserved.