ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/02

PLAYLIST:
Midnight Darkness - L.A. Prisoner
Vengeance - Get Out
Loud Crowd - No Way Out
Martyr - Speed Of Samurai
Steel Angel - Born In The Ocean
Mindless Sinner - Here She Comes Again
Mirage - Hellbound
Omen - Death Rider
Anvil - Mothra
Q5 - Steel The Light
Krokus - Fire
Manowar - Dark Avenger
Attack - Return Of The Warrior
Titan Force - New Age Rebels
Storrmwitch - Warlord
Commander - Wizard
Helloween - Victim Of Fate
Gravestone - Back To Attack
Heavy Load - The King
Black Knight - Warlord's Wrath
Avenger - Revenge Attack
Attika - Filming The Tragedy

Copyright 2023. All Right Reserved.