ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 19/12/17

PLAYLIST:
Dark Star - Lady Of Mars
Screamer - Lady Of The Night
Widow - Lady Twilight
Alpha Tiger - Lady Liberty
Lions Breed - Lady Of The Night
Tarot - Lady Deceiver
Electric Eels - She's a Lady
Picture - Lady Lightning 
Accept - China Lady 
Overkill - Lady of the Night 
Argus - Lady Killer 
Proud - Dark Lady Forest 
Racer X - Lady Killer 
Blade Runner - Back Street Lady 
Battleaxe - Fortune Lady 
Demon Eyes - Lady White Bride 
Killer - Ladykiller 
Ritual - Lady Night 
Black Sabbath - Lady Evil 
Q5 - Lonely Lady 
Nightqueen - Lady Fantasy 
Crimson Glory - Lady Of Winter 
Attack - Indian Lady
High Spirits - Midnight Lady 
John West - Lady Ice 
Mystery - Lady Evil 
Hitten - Ladykiller 
Lady Killer - Lady Killer 
Squealer - Lady Love Lady Bitch 
Fisc - Fire Eyes Lady 
Scanner - L.A.D.Y. 
Glenn Hughes - Lady Double Dealer 
Whitesnake - Sweet Lady Luck 
Ritual - Sweet Lady 
Marz - Lady of the Night 
Witchfynde - Scarlet Lady 
Spider - Lady (I'm Dyin' For You)
Rainbow - Lady Of The Lake

Copyright 2023. All Right Reserved.