ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 20/02/2018

PLAYLIST:
Diamond Head - Heat Of The Night 
Accept - Princess Of The Dawn 
Cage - Devil Inside 
Brainstorm - Arena 
Angel Dust - Never 
ASKA - Escape Victorius 
Astral Doors - Black Rain 
Black Abyss - Land Of Darkness 
Cans - Beyond The Gates 
Carrie - My Own Way 
Barren Cross - Inner War 
Brainfever - Danger Of The Night 
Darxon - Heavy Metal 
Artch - Metal Life 
Drive - Kamikaze 
Drysill - Welcome To The Show 
Evil - The Devil Wants Me 
Exxplorer - Exxplorer 
Defender - City Ad Mortis 
Grave - Screaming From The Grave 
Gunfire - Gunfire 
Hammeron - Sands Of Fyre 
Hyksos - The Kings 
Kraken - Fantasy Reality 
Kraken - The Kraken 
Judas Priest - Firepower 
Judas Priest - Lightning Strike 
Judas Priest - Hell Patrol 

Copyright 2023. All Right Reserved.