ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 21/11/17

PLAYLIST:
Vanden Plas - Judas (5:57)
Shadow Gallery - The Archer Of Ben Salem (7:28)
Balance Of Power - The Eyes Of The World (6:38)
Conception - Roll The Fire (4:35)
Viper - Acid Heart (3:17)
Queensrche - The Needle Lies (3:08)
Stratovarius - 4th Reich (5:41)
Fates Warning - Don't Follow Me (4:41)
Dark Illusion - Land Of Street Survivor (4:17)
Defyance - Between The Lies (4:11)
Destillery - Hope Is A Frame (5:13)
Accelerator - Final Destination (4:54)
Accelerator - By The Blade (4:35)
Judas Priest - Heroes End (5:03)
Saxon - Stand Up And Be Counted (3:10)
Motorhead - Bomber (3:49)
Killer - In The Name Of The Law (6:12)
Liege Lord - Kill The King (3:42)
Deep Purple - Burn (6:02)
Riot - Fire Down Under (2:28)
Jaguar - Axe Crazy (2:49)
Witchfynde - Leaving Nadir (6:09)
Bashful Alley - Running Blind (4:25)
Chateaux - First Strike (3:08)
Charger - Desperados (2:59)

Copyright 2023. All Right Reserved.