ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 26/09/17

PLAYLIST:
Alien Force - Pain And Pleasure (4:49)
Allied Forces - The Day After (6:06)
Damien - Always In Lust (4:30)
Damien - Between the sheets (6:26)
Elektradrive - Lord Of The Rings (25:14)
Elixir - Sovereign Remedy (4:24)
Jag Panzer - Bloody Crime (5:34)
Jacobs Dream - Into the Night (5:18)
Titan Force - Chase Your Dreams (5:09)
Sanctuary - Termination Force (3:41)
Helstar - The Shadows Of Iga (5:02)
Jack Starr's Burning Starr - False Gods (6:44)
Messenger - Under The Sign (4:25)
Tarot - Lady Deceiver (3:38)
Powerwolf - We Came To Take You Souls (4:00)
Grand Magus - Kingslayer (4:10)
Knightmare - Wolves Of Retribution (3:14)
Reverence - Revolution Rising (5:26)
Salvage - No Time To Lose (4:13)
Tokyo Blade - Warrior Of The Rising Sun (5:23)
Wolf - Catch Your Mind (5:09)
Loudness - So Lonely (4:40)
Accept - Neon Nights (6:00)
April Wine - Before The Dawn (4:21)
Medieval Steel - Medieval Steel (4:53)
Heir Apparent - Screaming (3:54)
Helloise - Die Hard (6:20)
Antix - We All Sacrifice (5:11)

Copyright 2024. All Right Reserved.