ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 27/02/18

PLAYLIST:
Running Wild - Conquistadores
Saxon - Conquistador
Saxon - Dragons Lair 
Spartan Warrior - Hell to Pay 
Skull Fist - You're Gonna Pay
Tokyo Blade - Break Out 
Truffle - Street Fighter 
U8 - Straight Into The Night 
U8 - Stop the War 
Xalt - A Warriors Honor 
Salem's Wych - Sweet Revenge 
Riot - Road Racin' 
Savage Master - Dark Light of the Moon 
Bitch - Leatherbound 
Witch - Nervous Wreck
Atlain - Thousand Nights In Hell 
Shok Paris - Run But Don't Hide 
Judas Priest - Rapid Fire 
Motörhead - Sharpshooter
Metallica - Metal Militia 
Steel Raiser - Race Of Steel 
Agent Steel - Rager 
Overkill - Feel The Fire 
Razor - Armed And Dangerous 
Exciter - Heavy Metal Maniac
Annihilator - Ligeia 
Anvil - Winged Assasins 
Breaker - Easy Rider 
Breaker - Born To Rock 
Crossfire - Feeling Down
Killer - In The Name Of The Law 
Steelclad - Hellraisers 
Evil Survives - Metal 
Manowar - Fight Until We Die 
Panzer - Satan's Hollow 
King Diamond - One Down Two To Go 
Megadeth - Take No Prisoners 
Slayer - Epidemic 
Sodom - Hellfire 
Destruction - Under Attack 

Copyright 2024. All Right Reserved.