ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ BANSHEE

PLAYLIST:
Banshee - Cry In The Night
Banshee - The Stranger
Banshee - Back Your Way
Banshee - Precious Metal
Banshee - Call Of The Wild
Banshee - Drive Like Hell
Banshee - Race Against Time
Banshee - All Alone
Banshee - Missing You
Banshee - Under Your Spell
Banshee - Running Wild
Banshee - Fight
Banshee - Desire
Banshee - Taming The Beast
Banshee - Floodgates Of Hell
Banshee - Hangman Lies
Banshee - Full Circle
Banshee - Legend Lost
Banshee - Dead Inside
Banshee - Ingrid (Ballad of An Ex Wife)
Banshee - Demons (In My Head)
Cloven Hoof - Star Rider
Sin Starlett - Knights Of The Past
Alien - Headbangin
Apollo Ra - Out Of The Night
Antioch - The Harvest Tale
Antioch - Dodeskaden
Antioch - Hold My Heart
Antioch - Lucifer in Chains
Savage Grace - Rendezvous
Savage Grace - Barbarians At The Gate
Savage Grace - Slave Of Desire
Savage Grace - Automoton
Savage Grace - Sign Of The Cross
Iron Maiden - Sing Of The Cross

Copyright 2023. All Right Reserved.